Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 05

Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

16

8h: Hội ý BGH (A3) 14h: Giao ban trường (A2)
15h: Họp BTC lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 (A2); TP: QĐ

Thứ 3

17

8h: Họp triển khai ban hội nghị khoa học, hợp tác quốc tế và tiểu ban truyền thông (A2); TP: QĐ
10h30: Phòng ĐTQLKH&HTQT gặp mặt lưu học sinh (E1)
14h: Kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (Viện KH); TP: QĐ, chủ nhiệm các đề tài, Viện KHTDTT&CN
14h: Họp xét điểm rèn luyện cho sinh viên khóa 52,53,54 (A2); TP: BGH, P.CTHSSV, PĐTQLKH&HTQT, ĐTN, HSV, 4 khoa

Thứ 4

18

8h30: Tổng kết thực tập lần 1 ĐH 53 khoa HLTT, YHTDTT, QLTDTT (A2); TP: Ban chỉ đạo, GV chỉ đạo 15h: Sinh hoạt khoa học (T3TV), TP: Các TS, NCS và các nhà KH quan tâm

Thứ 5

19

   

Thứ 6

20

8h: Bế giảng Chương trình GDQP&AN khóa, SV Trường Công nghiệp Bắc Ninh, Trường CĐ Thống kê, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật và Thủy Sản (Sân ĐK1); TP: GM và các trưởng phòng  
        Thứ 7
21
   

Chủ nhật

22

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 37 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h - 18h) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com