Tiếng Anh-English

Ngày 23 tháng 7 năm 2017
Lịch&Thời khóa biểu
Đăng ký  Đăng nhập
 Khoa Giáo dục thể chất
 Khoa Huấn luyện thể thao
 Trung tâm GDQP&AN
 Khoa Y học Thể dục Thể thao
 BM Bắn Súng

 BM Bóng bàn

 BM Bóng Rổ

 BM Bóng chuyền

 BM Bóng ném

 BM Cầu Lông

 BM Cờ

 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Điền kinh

 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước

 BM Quản lý TDTT

 BM Thể dục

 BM Quần vợt

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao

 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT

 Trường PT NK OLYMPIC TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Lý luận TDTT

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com