Tiếng Anh-English

Ngày 18 tháng 7 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Phòng hành chính, Tổng hợp
 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
 Phòng công tác HS, SV
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Bóng chuyền
 BM GOLF

 BM Bóng Rổ

 BM Bóng đá - Đá cầu

 BM Bóng ném
 Khoa Huấn luyện thể thao

 BM Cầu Lông
 BM Cờ
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 BM Quần vợt

 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao

 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành
 BM Điền kinh

 BM Lý luận TDTT
 BM Thể thao dưới nước

 Khoa Kiến thức cơ bản

 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể dục
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com