Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành  
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018
Thứ tư, 09:16' 05/09/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HĐTS CAO HỌC TDTT NĂM 2018

Số:  672      /TB-TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày   29   tháng  8  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018

 

 

            Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018, ngày 04 tháng 9 năm 2018 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã công bố kết quả tuyển sinh trên trang Website của Trường http://www.upes1.edu.vn và thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018 (từ ngày 04/9 đến hết ngày 19/9/2018).

            Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi của mình thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đơn phúc khảo (tại Khoa Sau đại học trường Đại học TDTT Bắc Ninh hoặc tải trên trang Website của Trường: http://www.upes1.edu.vn)

2. Đăng ký phúc khảo và nộp lệ phí trực tiếp tại Văn phòng khoa Sau đại học Trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo giờ hành chính: (Sáng từ: 8h00 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 17h30).

            Trân trọng thông báo!            

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Bộ VHTT&DL (để b/c);

- BGH (để b/c);

-Lưu: VT, Khoa SĐH (02)    TH.10.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

P. HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

                          

                                                                          

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com