Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành  
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC các cơ sở giáo dục năm 2018
Thứ hai, 02:55' 21/05/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    278  /TB - TDTTBN

  Bắc Ninh, ngày   15  tháng 5   năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC

các cơ sở giáo dục đại học năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL  ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng - Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ “Điều lệ Trường đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Công văn số 971/NGCBQLGD-CSĐTBD ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc cho phép Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên GDTC tại các cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC các cơ sở giáo dục đại học năm 2018 với nội dung, thành phần và địa điểm như sau:

1. Nội dung chương trình bồi dưỡng:

- Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển TDTT và TDTT trường học trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

- Công tác phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Nội dung, hình thức tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa. Phương pháp biên soạn tài liệu giảng day môn GDTC.

- Quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên GDTC. Phát triển chương trình và quản lý quá trình đào tạo đại học.

- Sự phát triển thể chất và phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Dinh dưỡng và hồi phục trong tập luyện thể thao.

- Ngoài ra còn hệ thống hóa, nâng cao và mở rộng kiến thức liên quan nhằm cung cấp kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

2. Thành phần:

- Các giảng viên Giáo dục thể chất, cán bộ quản lý công tác Giáo dục thể chất (hoặc Thể dục thể thao) trong các cơ sở giáo dục đại học.

- Các cán bộ, giáo viên TDTT có nhu cầu. 

3. Giảng viên giảng dạy:

Giảng viên trực tiếp giảng dạy tại khóa học là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ có trình độ chuyên môn; kinh nghiệm và tài năng sư phạm cao; có kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào; ngành TDTT và Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

4. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 20/7/2018 đến ngày 28/7/2018. Khai giảng lớp học: 8h00 ngày       20/7/2018.

- Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

5. Chứng chỉ cuối khóa:

Sau khóa học Bộ Giáo dục & Đào tạo và cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ cho học viên thực hiện đúng quy định của lớp học.

6. Học phí:

- Học phí khóa học: 3.000.000đ/học viên/khóa (bao gồm cả tiền tài liệu).

- Các đơn vị cử người tham dự lớp bồi dưỡng thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại cho học viên theo quy định hiện hành.

7. Thủ tục nhập học:

Học viên đến nhập học mang theo:

- Quyết định cử đi học (bản chính) và 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và cơ quan công tác);

- Tiền học phí (đóng cho cả khóa học).

8. Địa chỉ đăng ký tham dự khóa học:

Khoa sau Đại học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Liên hệ: đ/c Nguyễn Thu Hường - Phó trưởng khoa.

Điện thoại: 02222.217.310 - 0912.662.225

Email: sdhtdttbn@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập vào Website: www.upes1.edu.vn

Đơn vị đăng ký cho học viên theo học, hoặc cá nhân có nhu cầu, đăng ký theo học chậm nhất trước thời điểm tổ chức các khóa học 02 ngày kể từ ngày ra thông báo. Phiếu đăng ký có thể gửi qua đường bưu điện, Fax, Email hoặc liên hệ điện thoại đến văn phòng Khoa Sau đại học. Sau khi nhận được phiếu đăng ký tham dự khóa học, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ gửi thông báo nhập học đến học viên.

Lưu ý: Nếu học viên có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ với Ban tổ chức lớp học.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Ban quản lý ký túc xá.

Điện thoại: 0972.082.268  (đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó trưởng phòng Quản trị - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh)./.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT; Bộ VH,TT&DL (b/c)

- Trường ĐH TDTT ĐN (p/h)

- Ban giám hiệu (b/c);

- Như trên (t/h);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) TH.150.

KTKT.. KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG()

(đã ký)()(

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com