Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 2 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2017
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2017Cao học  
Thông báo Tuyển sinh Cao học năm 2017
Thứ bảy, 07:14' 24/06/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số: 185/TB-TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017

 

Căn cứ “Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ” Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thông báo số: 136/TB-BGDĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo “Về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017”, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức tuyển sinh Cao học năm 2017 như sau:

1. Điều kiện dự thi

1.1. Về văn bằng: Thí sinh cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp Đại học TDTT.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy gần với ngành đăng ký dự thi, phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi.

1.2. Về thâm niên công tác:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học đến ngày đăng ký dự thi).

1.3. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

1.4. Hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2. Nội dung thi tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

2.1 Nội dung thi tuyển

- Môn thi 1 (Môn chủ chốt ):  Sinh lý Thể dục thể thao

- Môn thi 2: Lý luận và Phương pháp Thể dục thể thao

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo quy định của quy chế hiện hành)

2.2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự thi

• Người có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d. Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

• Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định ở trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 173 Học viên cao học

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên

3.1. Đối tượng

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Mức ưu tiên

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 3.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế hiện hành và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn thi 2.

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

4. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo chính quy.

- Thời gian đào tạo hai năm.

5. Hồ sơ dự thi tuyển sinh

- Đơn xin dự thi tuyển sinh cao học năm 2017.

- 01 Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Thủ tưởng cơ quan nơi thí sinh công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh thường trú.

- 01 Quyết định hoặc Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan nơi thí sinh công tác (không yêu cầu đối với thí sinh tự do).

- 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học.

- 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ.

- 01 Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên. (nếu có)

- 01 Bản sao chứng chỉ bổ sung kiến thức. (nếu có)

- 02 Phong bì dán tem (đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh).

- 04 Ảnh mầu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh dự thi).

6. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập và thi tuyển

6.1. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 06/4/2017 đến ngày 11/7/2017.

- Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

6.2. Thời gian ôn tập kiến thức

- Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 17/8/2017

- Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức chuyển đổi chuyên ngành: Nhận chứng chỉ và nộp hồ sơ vào các ngày 10, 11/7/2017.

6.3. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 19; 20/8/2017 (Theo kế hoạch đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ có thông báo sau).

6.4. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

7. Lệ phí đăng ký, ôn thi và dự thi:

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp ngành khác: Tùy theo số lượng thi sinh đăng ký để lập dự toán chi phí mời giảng viên.

- Lệ phí ôn thi và thi đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành: 1.860.000đ (Một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

- Lệ phí hồ sơ:                 60.000đ (Sáu mươi ngàn đồng chẵn)

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại: 02222.217.310 - Fax: 02223.832.550, Website: http://www.upes1.edu.vn/.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Bộ VHTT&DL (để b/c);

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) TH.250.

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Điểm chuẩn tuyển sinh Cao học TDTT năm 2016 (19/09/2016)
 ▪  Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2016 (10/08/2016)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2016 (09/08/2016)
 ▪  Thông báo về việc gửi giấy báo dự thi cho thí sinh dự thi Cao học TDTT năm 2016 (05/08/2016)
 ▪  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 do Trường Đại học TDTT Bắc Ninh liên kết với Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc (14/05/2016)
 ▪  Thông báo về việc gọi nhập học cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Cao học TDTT năm 2015 (09/10/2015)
 ▪  Điểm chuẩn tuyển sinh Cao học TDTT năm 2015 (30/09/2015)
 ▪  Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh Cao học TDTT năm 2015 (11/09/2015)
 ▪  Thông báo về việc công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Tuyển sinh Cao học TDTT năm 2015 (25/08/2015)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2015 (16/07/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com